Språk

WorldPlus

Månadskostnad 249 kr
Öppningsavgift 0,49 kr
Samtal till fasta telefoner 0,00 kr/min
Samtal till mobiler 1,20 Kr/min
Samtal till fasta telefoner i 54 länder.
(Du väljer fritt 5 av 54 länder)
0.00 kr/min
Utlandssamtal enligt Prislista 

 

Svenska

Gratis samtal till fasta telefoner i 54 länder.